Home

 

Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennis- management op het gebied van onderwijs en autisme. Het LNA geeft voorlichting en stimuleert scholen om samen te werken ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen met autisme in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het vervolgonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

 

In iedere regio zijn steunpunten autisme ingericht, die scholen ondersteuning bieden in de vorm van consultatie, voorlichting, scholing en regionale samenwerking. Inmiddels zijn er 86 van deze regionale steunpunten autisme.

 

 

 

Film: 'Structuur op school' in het regulier basisonderwijs
Een zoektocht naar structuur op school, gezien vanuit een kind met grote structuurbehoefte.
Checklist en managementsessie 'Zorg voor structuur'
Ten behoeve van Passend Onderwijs aan leerlingen met een grote structuurbehoefte.